Tag Archives: sudski tumač

Naši prevoditelji

Posao prevoditelja nije samo jednokratan prijevod teksta. Kako bi se osigurala najbolja kvaliteta prijevoda, tekst mora proći po više čitanja od strane više ljudi. Zbog toga se mi oslanjamo na međusobnu koordinaciju prevoditelja i na suradnju sa izvornim govornicima jezika na koji se prevodi. Široka lepeza jezika